Kawasaki H1 H2 S3 KH Left Side Choke Handlebar Switch 46091-047

£35.00 inc tax

Left Side Choke Handlebar Switch 46091-047

In stock

Description

Kawasaki H1 Mach III 1969 – 1972Kawasaki H1 H2 S3 KH Left Side Choke Handlebar Switch 46091-047 -Kawasaki H2 Mach IV 1973 – 1975 -Kawasaki KH250 1976 -Kawasaki KH400 1975 – 1978 -Kawasaki KH500 1976 -Kawasaki S1 Mach 1972 – 1974 -Kawasaki S2 Mach 1972 – 1973 -Kawasaki S3 Mach 1974 -Kawasaki S3 Mach II 1975

Additional information

Weight0.22 kg